Delovanje doma

DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR
Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda: 02.09. 2008
Ustanovitelj: VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Poslovni naslov zavoda: Titova cesta 24.A Maribor
Tel: 02/ 300 46 15

E-pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Tajništvo tel. št: 02/300 46 66

Strokovni in drugi organi zavoda so:

 • svet doma
 • ravnateljica
 • vzgojiteljski zbor
 • svet staršev
 • domska skupnost


Sestava sveta zavoda
Svet zavoda (svet doma) ima 13 članov in sicer:
- 3 predstavniki ustanovitelja
- 5 predstavnikov delavcev
- 3 predstavnike staršev
- 2 predstavnika dijakov

Svet doma sprejema pomembne odločitve in akte:

 • letni delovni načrt
 • poročilo o pedagoškem delu
 • poslovno letno poročilo
 • poslovni načrt
 • potrjuje višino oskrbnine…..


Svet staršev sestavljajo predstavniki vzgojnih skupin, ki jih starši predlagajo na prvem roditeljskem sestanku v začetku šolskega leta.
Svet staršev se sestane najmanj dvakrat letno z namenom, da obravnava:

 • poročilo o rezultatih vzgojno-izobraževalnega dela
 • letni delovni načrt
 • vzgojno problematiko
 • pravila življenja in dela v domu


Domska skupnost je formalna oblika organiziranosti dijakov v dijaškem domu, ki se oblikuje v začetku šolskega leta. Cilji domske skupnosti so:

 • dijaki se zavestno vključujejo v domske aktivnosti
 • izboljšujejo in poglabljajo kulturo odnosov v dijaškem domu
 • pridobivajo praktične izkušnje ob prevzemanju odgovornosti
 • razvijajo kritičnost, iniciativnost in odgovornost

Domska skupnost se konstituira v začetku šolskega leta (predsednik, namestnik in zapisnikar). Odbor domske skupnosti sestavljajo člani, izvoljeni v vzgojnih skupinah. Odbor sprejme tudi program dela. Odbor domske skupnosti se sestaja vsaka dva meseca oziroma po potrebi. Dijake na ta način aktivno vključujemo v proces realizacije programa življenja in dela v domu. Mentor domske skupnosti je ravnateljica.

Vizitka

Dijaški dom Lizike Jančar
Titova 24a
2000 Maribor

Tajništvo: 02 300 46 66
Recepcija: 02 300 46 15
Računovodstvo: 02 300 46 88
Fax: 02 300 46 77

E-pošta:
tajnistvo.dd-mblj@guest.arnes.si

Vpis:
vlasta.prajnc@guest.arnes.si

Avtorske pravice © 2014 - Dijaški dom Lizike Jančar
Izdelava in oblikovanje spletnih strani PCMobil

Spletna stran Dijaškega doma Lizike Jančar uporablja piškotke. S pritiskom na gumb se strinjam z uporabo. Več o piškotkih